Ontdek "Belt Schutsloot"
De eendenkooi
De eendenkooi is een bijzonder natuurgebied dat geheel is ingericht voor het vangen van eenden. Het is een oase van rust, slechts bij uitzondering zal een kooiker, de beheerder en/of eigenaar van een kooi, zijn eendenkooi openstellen voor publiek. Jammer natuurlijk want het zijn vaak erg mooie, oude natuurgebiedjes vol planten en dieren. Maar de eendenkooi kan nu eenmaal alleen functioneren als er absolute rust heerst. In een eendekooi worden eenden gelokt en gevangen en dat moet in alle stilte gebeuren. Vroeger ving de kooiker uitsluitend om eenden door te verkopen aan de poelier en verdiende daar een aardige boterham aan. Tegenwoordig vangt hij soms ook om eenden te ringen ten behoeve van vogelonderzoek. De passie en inzet van de kooiker voor zijn eendenkooi is er echter niet minder op geworden.
Eendenkooien zijn zeldzame lanschapselementen geworden met een hoge cultuurhistorische waarde

Maak gebruik van deze unieke mogelijkheid om de eendenkooi te bezoeken!!
Een eendenkooi is bedoeld om eenden te vangen. Daarvoor verricht de kooiker dagelijks veel werk. Maar de kooiker zorgt voor veel meer. Door de rust die nodig is voor het bedrijf en het bijbehorend kleinschalig beheer en ondehoud zijn de eendenkooien allemaal uitgegroeid tot prachtige natuur en belangrijke landschapelementen.